Oldal kiválasztása

Egyházi szertartás menete

Egyhazi-szertartas

A különböző felekezeteknél eltérő elvárások, feltételek és szokások vannak. Ebben a cikkben ezek közül mutatunk be párt.

A templomi esküvő az évszázados hagyományával és fennkölt varázsával sokszor még olyan házasulandókat is vonz, akik a mindennapokban nem gyakorolják a vallást.

Végigvonulni a padok között, az ünneplő család, barátok között. Az egész templomot betöltő ünnepi orgonaszó kíséretében elsétálni a az oltárhoz. Majd a szertartás végén immár férji illetve feleségi mivoltában hallani ezeket a szavakat „amit Isten egybekötött, azt ember szét nem választhatja”, ettől felejthetetlen a templomi esküvő.

Református esküvő

Református esketéskor a pár az esküvői fogadalmukat a lelkipásztor igehirdetése után, az ő szavait ismételve mondják el. A református vallás szerint a templomba már mint férj és feleség érkeznek. Így nem házasságkötésről, hanem annak megáldásáról van szó.

Református esküvő bejelentkezés

Az egyházi szertartáshoz az ifjú pár egyikének reformátusnak kell lennie. Jegyesoktatáson kell részt venniük. Itt a pap meg tudja ismerni a párt.
Miután a pár kiválasztotta, hogy melyik templomban kérik az áldást a házasságkötésükre, ahhoz az egyházközséghez kell bejelentkezniük, melyhez a templom tartozik. A bejelentkezést három-négy héttel az esküvő előtt már meg kell tenniük.

Szükséges okiratok:
  • Házassági anyakönyvi kivonat
  • Személy igazolvány
Református esküvő szertartás menete

A reformtus esküvői szertartás része az egyházi ének. Ezt követi az első fohász és a textusfelvétel.

Az esketési beszéd utáni ima a Miatyánk. Ezután hangzik el az áldáskérés és a záróének.

Római katolikus esketés

Ha a menyasszony és a vőlegény is katolikus, akkor az egyikük lakhelye szerinti plébániához kell fordulniuk házasságkötési óhajukkal. Az esküvőt is ott kell megtartaniuk.

Amennyiben egy másik templomban szeretnének összeházasodni, akkor külön kérelmet kell benyújtaniuk. Sikeres elbírálás esetén a lakóhely szerinti plébános ún. elbocsátót állít ki, hogy a választott templomban adhassák össze a jegyeseket.

Római katolikus esküvő bejelentkezés

A nagy nap dátuma előtt legalább 3 hónappal kell bejelentkezni. Ugyanis a párnak ennél a felekezetnél is jegyesoktatáson kell részt vennie.

Római katolikus jegyesoktatás

Az oktatás rövidebb, ha a jegyesek gyakorló katolikusok. Ha nem voltak elsőáldozók, akkor ez a folyamat hosszabb. A római katolikus egyházjog szerint ugyanis az esküvő előtt kötelező gyónni és áldozni is. Ezekhez pedig szükség van Jézus Krisztus, az Oltáriszentség és a vallás mélyebb megismerésére és csak ezek után kerülhet sor magára a jegyesoktatásra.

A jegyesoktatás részleteiben tisztázza az esküvői szertartás menetét, az ott feltett kérdéseket, az adandó válaszokat és azok jelentőségét. Bemutatja a házasság szentségét. Felkészülést ad a gyermeknevelésre, a keresztény otthon megteremtésére és a hit gyakorlására.

Az oktatáskor a pap megismeri közelebbről a jegyespár múltját és jelenét. Ez pedig alkalmat ad arra, hogy az esketés során személyes hangon szólhasson róluk és hozzájuk.

Más vallású pár esetén

Ha a jegyesek egyike más vallású, akkor a a katolikus félnek  nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a születendő gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd.

Amennyiben a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, akkor püspöki engedély szükséges az esketéshez. A római katolikus félnek természetesen ekkor is alá kell írnia a születendő gyermekek nevelésről szóló nyilatkozatot.

Ha a jegyesek egyike sem katolikus, akkor nincs lehetőség azonnali római katolikus esketésre! Ilyenkor végig kell járni a legalább egy éves hittan oktatást, meg kell keresztelkedni. És csak ez után kerülhet sor katolikus szertartás szerinti esketésre.

Szükséges okiratok:
  • A keresztelő plébánia által kiállított fél évnél nem régebben kiállított keresztelőlevél
  • Személy igazolvány
  • Bérmálási bizonyítvány (ha nem szerepel a keresztelő levélen)
Római katolikus esküvői szertartás menete

Bevonulás során az eskető pap a pár előtt vonul, őket a tanúk követik. Előfordulhat, hogy az eskető pap mögött a vőlegény vonul. Egyedül vagy édesanyja vagy tanúja kíséretében. Ők az oltár elé érkezve visszafordulnak. Ezután a menyasszony vonul be. Egyedül vagy édesapja vagy tanúja kíséretében.

A bevonulás után a hívek üdvözlésére és a könyörgésre kerül sor. Ezután a pap Isten és az Evangélium igéjéből olvas fel az egybegyűlteknek.

A római katolikus esküvő során a jegyesek az eskető pap és két tanú előtt szolgáltatják ki egymásnak a szentséget. Kinyilvánítják házassági szándékukat, örök hűséget fogadnak és ígérik, hogy vállalják a házasságukból születendő gyermekeket.

A szertartása során a pap a házasulandókhoz szól, kérdéseket tesz fel nekik, amelyekre ők válaszolnak A pap ezután megáldja a gyűrűket, amiket a férj és a feleség a szeretet és a hűség jeléül egymás ujjára húz.

A gyűrűhúzást követően a templomban lévők egyetemes könyörgéssel kérik a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat, majd a pap nászáldást kér a házastársakra. A záró áldás után a pap vezeti ki az ifjú házasokat a templomból.

Evangélikus esküvői szertartás

Az evangélikus szertartás során a házasulandók és a tanúk együtt bevonulnak a templomba és az oltár elé állnak. Ezt követi a lelkész prédikációja, majd pedig az esketés.

Az eskütételhez a menyasszony és a vőlegény az oltárhoz térdel, és jobb kezüket egymásnak nyújtva felváltva mondják el fogadalmaikat. A szertartás a házasság megáldásával ér véget.

Evangélikus esküvő bejelentkezés

Ha a vőlegény és a menyasszony is evangélikus vallású, bármelyikük lelkészénél bejelenthetik házasságkötési szándékukat, illetve a lakóhelyük szerint illetékes lelkész is felkérhető az esketésre.

Evangélikus szertartás esetén legalább 3 hónappal a tervezett esküvő előtt szükséges bejelentkezni a templomban.

Szükséges okiratok:
  • A keresztelő templom által kiállított keresztelő levél
  • Személy igazolvány
Más vallásúak pár esetén

Az evangélikus egyházi szertartás feltétele, hogy mindkét fél gyakorló keresztény életvitelt folytasson. Ha az egyik fél nem evangélikus vallású, vegyes házasságra akkor van lehetőség, ha ő is keresztelt. Lehetőség van arra, hogy az esküvőt bármelyikük vallásának megfelelő templomban megtartani. Sőt, akár az evangélikus lelkészt a másik vallás templomában tartott esketésen bevonhatják a szertartásba.

Amennyiben ez az egyik fél nincs megkeresztelve, akkor az esketés előtt szükség van keresztelésre és konfirmációra. Ebben az esetben érdemes hat hónappal korábban bejelentkezni a templomba, hogy a folyamat rendben végig tudjon haladni.

Evangélikus jegyesoktatás

A pár a szertartásra felkért lelkésszel személyes beszélgetést folytatnak. Ennek folyamán tisztázzák az esküvő részleteit is.

Második egyházi esküvő

Bár az evangélikus egyház is a házasság felbonthatatlanságát vallja, lehetőség van a második házasságkötésre is. A lelkész személyes beszélgetés alapján dönt arról, hogy összeköti a két fél életét vagy visszautasítja az elvált fél újbóli esketését.

Evangélikus esküvői szertartás menete

Az evangélikus egyházi szertartás kétoldalú bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről.

Egyrészről az egyház tanúskodik róla a szentírási igék olvasásával, az igehirdetéssel. Másrészről a házasfelek tesznek bizonyságot a házasság isteni rendjéről azzal, hogy házasságuk ügyét Isten és a gyülekezet elé viszik és kérik a gyülekezet imádkozó segítségét és Isten áldását.

A szertartás bevett elemei az esküvői harangok zúgása, az ünnepélyes bevonulás, ami után a házasfelek az oltár elé állnak, valamint a bevezető zsoltár, a hálaadó imádság, a prédikáció, a házasságról szóló bibliai igék, az esketési kérdések, a gyűrűváltás, az eskütétel, a lelkészi áldás, végül az imádság és az áldás.

Hasonló bejegyzések

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük